Helseplattformen: – Saken har vært en aldri så liten vekker