Utvider frist på legehjemler - politikere vurderer å starte helt på nytt