Venter klagestorm etter økning i eiendomsskatten

foto