Kommunen forhandler om å kjøpe to barnehager

foto