Bussen har stått her i så lang tid at bare Google vet hvor lenge

foto