Mannen opptrådte aggressivt - ble skysset hjem av politiet

foto