Frustrert datter: – Min mor skulle vært på sykeheim med døgntilsyn

foto