Seks år etter at han tok sitt livs dårligste valg, flytter han sammen med sin far til Levanger. Nå er drømmen å få nytt liv i hestegården.

foto