Sendte ut varsel om oppstart av arbeid med nytt bibliotek

foto