Av: Roger M. Svendsen

Vil ut av tingretten som meddommer