«Du sa alltid at du ønsket å forlate denne jorda med skoene på. Det fikk du.»

foto