Av:
  • Roger M. Svendsen

Norske Skog på vei inn i det europeiske emballasjemarkedet