Da koronaen kom, var det én ting det plutselig ble solgt mye mer av

foto