Fra dåp til «flomhavari»

Bente Svendsen med barnebarnet Pernille Foto: Privat