Trailer fikk stopp på E6-omkjøringen i Skogn

foto