Etter sju styrebehandlinger kom det grønne lyset - men ikke helt uten forbehold

foto