To pasienter med påvist smitte døde onsdag

En pasient med påvist koronasmitte ble innlagt ved Sykehuset Levanger onsdag og døde samme dag. Foto: Roger M. Svendsen