Geolog har undersøkt rasområdet på fylkesvegen

foto