Lokale reaksjoner: – Veldig glad for å unngå streik