Barndomshjemmet brant - «Lasselom» takker det lokale brannvesenet