Flere titalls personer savnet i fjorden. Kan identifiseres etter flere tiår

foto