Slipper med ni måneders fengsel, mot at han gjennomfører narkotikaprogram