Når klokken er 12 kan du lese denne saken for å finne ut hva som skjer

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Foto: DSB