– En kjempeide, men den må sees i sammenheng med den store utbyggingen