Bøteleggingen på skolebussen: – Må tas opp politisk

foto