Elever fra fjerde til sjuende trinn ved Ekne, Nesheim og Frol var i full aktivitet i  Trønderhallen fredag. 84 elever er på kurs for å bli såkalte trivselsledere. Og da må de blant annet lære seg ulike aktiviteter som kan brukes i friminuttene.

Det er Thomas Bottenvik som er sendt fra Trivselsprogrammet for å gi elevene i Levanger et lekekurs.

– Vi lærer elevene masse aktiviteter for å gi tips til hva de kan gjøre i friminuttene. Etterpå har vi et foredrag for å fortelle hva som er viktig for å inkludere alle elever i leken, sier Bottenvik.

Formålet er nemlig å inkludere flest mulig i skolegården. Og da trengs det trivselsledere.

– For å inkludere alle er det viktig at trivselslederne er vennlig, respektfull og mobbefri. De skal være ingangsettere for aktivitet i storfriminuttene, forklarer Bottenvik.

Hver skole som deltar i Trivselsprogrammet har også voksne kontaktpersoner, som følger opp trivselslederne. På Ekne skole har Tone Flægstad og Merete Hallan disse rollene.

– Vi synes ungene er flinke til å leke seg fra før. Men her har vi tilgang til et ekstratilbud. Ikke alle liker ballaktivitet, men det går an å få med alle i leken likevel. Det er også viktig at elevene får dette ansvaret, sier Flægstad.

– De lærer seg å få med de som ikke er med i leken, legger Hallan til.

– Viktig å bli med

Linnea Munkeby, Maria Haanes og Linnea Sandvik skal være trivselsledere på Frol oppvekstsenter og har en plan for hva de skal gjøre hvis noen elever ikke vil være med i leken.

– Da kommer jeg til å prate med personen og spørre om han vil være med. Hvis eleven ikke vil være med må vi finne ut om det er noen andre aktiviteter som alle vil være med på, sier Sandvik.

De tre elevene sier det ikke er sjelden at noen elever ikke leker i storefri.

– Det kan være at de er ny på skolen og synes det er vanskelig ettersom alle andre allerede har venner på skolen, sier Sandvik.

– Noen kan være litt sjenerte, forteller Haanes.

De mener det er viktig å leke i friminuttene for å få venner på skolen.

– Og hvis man ikke leker blir man bare lat, smiler Linnea Sandvik.