Kongen har falt for siste gang - her er folkets dom