Brødrene Leks, Helgå og Leirå Dal snoker for tiden rundt i Verdal

foto