Jubel i sjåførtaket: Slipper å gå over til mindre biler

foto