Av: Atle Bersvendsen, MN24

Ny Nav-rapport: Færre arbeidsledige i Trøndelag

foto
Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag.