Kvinnen fra Skogn blir trolig ordfører i Norges eneste kommune med grense til Russland

foto