Kommunen sa de hadde søkt om vegpenger - men det hadde de ikke. – En intern glipp.

foto