Kommunen kan få tvangsmulkt om de ikke ordner opp

foto