Dette er en av fem nye scootertraseer i Verdal - som hytteeiere kan søke om å få bruke

foto