Lager pub i nytt helsehus - men trenger verdalingenes hjelp til å få igang noe allerede i sommer

foto