TINE har faktisk sitt eget traineeprogram, der de årlig rekrutterer inn nyutdannede på masternivå.

Søkertallene har gått bare en veg de siste årene - oppover.

– I år søker vi seks nyutdannede med bakgrunn fra matvitenskap, prosessteknologi, logistikk, økonomi, landbruksøkonomi, strategi eller markedsføring, forteller avdelingsleder for verdikjedekompetanse, Henriette Haugen Bale til konsernets egne nettsider.

I omtalen av ordningen er Ørlandet-jenta Elisabeth Oust Ledsaak brukt som eksempel på en som har kommet gjennom nåløyet. Hun jobber ved Tine Midt-Norges anlegg i Verdal.

– Vi produserer langtidsholdbare produkter som Jarlsberg, Norvegia, Bremykt og mysepulver. Det er veldig spennende å ta del i det, og bidra til at vi kan bli enda bedre til å utnytte det verdifulle råstoffet vi forvalter, sier hun.

De siste fem årene har det blitt rekruttert 30 traineer, og 27 av dem jobber fortsatt i TINE-systemet.