Branninspektør Tor Reidar Wigen er ansvarlig for den forebyggende delen av arbeidet til brannvesenet i Verdal. Han opplyser at kommunen utarbeidet en egen brannsikringsplan for Veita i 2009. Den danner grunnlaget for det forebyggende arbeidet og tiltak som må igangsettes hvis det oppstår brann i den verneverdige bydelen.

Naturkrefter

– Hvordan reagerte dere på brannen i Lærdal?

– Vi fikk på nytt erfare at det er vanskelig å takle naturkreftene. Derfor må vi ha fokus på forebygging hele tida.

– Hvilke konkrete tiltak har dere gjort i forhold til bebyggelsen i Veita?

– Vi har utarbeidet en egen sikringsplan for den tette trehusbebyggelsen. Der går vi gjennom alle risikofaktorer. Vi har hatt boligtilsyn i samtlige hus og snakket med alle huseiere. Det blir holdt jevnlig feietilsyn, og vi kommer med anbefalinger i forhold til brannsikkerhet og varsling. De 30 husene som hører til i denne klyngen er alle bolighus, og ytterligere sikringstiltak blir opp til den enkelte eier. Brannvesenet har stort fokus på dette området, og forbud mot fyrverkeri i sentrum er en del av det forebyggende arbeidet, sier Wigen.

Brannøvelser

Tor Reidar Wigen opplyser at vaktlaget som går på jobb hver fredag ettermiddag starter vakta med ulike typer brannøvelser.

– Vi tar for oss skoler, barnehager og kirker, vi sjekker kummer og andre forhold som er viktig for brannberedskapen, og vi øver på forskjellige typer redning. Brannøvelser i Veita hører også med i den rulleringen.

Nye rør

Wigen er glad for at teknisk etat har lagt nye vannrør i Smedveita det siste året, noe som vil sikre rikelig tilgang til vann.

– Alle forutsetninger må være på plass, hvis vi skal klare å utføre jobben og hindre slike katastrofer som i Lærdal, sier Tor Reidar Wigen.