– Det er veldig bra at majoriteten av elevene trives i skolen, men det er fremdeles en god del støy i klasserommene, sier Stian Vik i en pressemelding. Vik er leder i elevorganisasjonen i Nord Trøndelag.

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 ble publisert forrige uke.

- Det kunne gått bedre

– De nasjonale tallene forteller oss at mye går veldig bra i norsk skole, men det kunne også gått bedre, sier Stian Vik.

Han etterlyser mer fokus på klasseledelse for å sikre et godt læringsmiljø.

– God klasseledelse er nødvendig for å ta tak i disse problemene, sier Vik. Han påpeker også at ettersom undersøkelsen ble revidert i 2013 vil vi ikke få sikre svar på utviklingen før til sommeren.

Han trekker særlig frem vurdering og medvirkning, hvor det fortsatt er alt for mange som ikke opplever å få medvirke i så stor grad som man burde.

– Elevenes medvirkning er essensielt for å sikre reell tilpasset opplæring og for å skape en skole hvor alle trives, sier Vik.

Mindre mobbing

Undersøkelsen viser en forbedring når det gjelder mobbing. Mobbingen generelt går ned sammenlignet med tidligere år. Undersøkelsen viser at mesteparten av mobbingen skjer innad i klassen, spesielt på 9. og 10. trinn, men flertallet av elevene opplever liten grad av mobbing.

Nå oppfordrer Vik skoleeiere og lærerne til å ta tak i de utfordringene vi fortsatt har. Han ønsker også at det satses på langsiktige programmer som er ungdommelige og oppriktige hos ungdom.

– Vi har fortsatt en vei å gå. Det gjenstår en del utfordringer knyttet til medvirkning, og mobbingen er fortsatt alt for høy, spesielt på 9. og 10. trinn, sier Stian Vik.