Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har vedtatt aten 48 år gammel polsk mann, som er dømt til 30 dagers fengsel og 45.000 kroneri bot for fyllekjøring, ikke får gjenopptatt saken. Mannen ble dømt etter at han i september2012 kjørte utfor veien i Levanger, ifølge Adresseavisen.

Etterpå fikk han påvist en promille på0,96. I tillegg til fengselsstraff og bot, mistet mannen førerretten for bil ito og et halvt år.

Anken hans ble nektet fremmet av Frostating lagmannsrett, selvom mannen hele veien har nektet for å ha kjørt bilen. Tidligere på kvelden forutforkjøringen hadde mannen drukket en liter vodka sammen med minst en annenkamerat. Da ble bilen forsøkt flyttet, og kjøringen endte i grøfta. Etterpå ble48-åringen utpekt som sjåfør av flere vitner. Han hadde også blod eller sår pånesen. Overfor Gjenopptakelseskommisjonen har domfelte anført at en avkameratene har forklart at han kjørte bilen, noe som er nye bevis og bør værenok til å gjenåpne saken. Kameraten har i avhør forklart at han ikke drakkalkohol den kvelden, og at han ville flytte bilen fra en bratt bakke da detendte i grøfta.

Kommisjonen mener derimot at det fremstår som lite troverdig atkameraten i ettertid har påtatt seg rollen som sjåfør uten å fortelle det til deandre.