Tirsdag innførte brannsjefen forbud mot å gjøre opp åpen ild i Levanger og Verdal. Årsaken skulle ingen trenge å spekulere i.

– Over lang tid har vinden tørket ut alt som er av gras, kratt og kjerr. Det skal fryktelig lite til før det oppstår en brann, sier enhetsleder Arnstein Kvelstad i Innherred brann og redning. Brannsjefen appellerer til befolkningen.

– Vis stor forsiktighet. Samme hva du gjør utendørs.

– Tror du folk får med seg bålforbudet, og respekterer det?

– Det håper jeg, og det tror jeg. Etter hvert som vi får publisert forbudet blir det også mer kjent. Og når vi ser konsekvensene av det som foregår nokså nærme, er det åpenbart hva som kan skje hvis flammene river seg løs. Med vinden vi har, medfører det et voldsomt arbeid å få kontroll på brannen, sier Kvelstad.

At januartørken har gjort landskapet lettantennelig, viser bare de siste dagers hendelser. Også her i Levanger. Lørdag rykket brannvesenet ut på to grasbranner i Skogn og Markabygda. Årsakene til denne kjenner ikke Kvelstad, men konklusjonen er uansett at det skal lite til før ilden får næring nok til å spre seg.

Tirsdag måtte brannfolkene slokke grasbrann på Nesset. Her var det aske som var kilden. Ifølge brannsjefen ble det meldt om ytterligere et tilfelle hvor aske var årsak til et branntilløp, men hvor det heldigvis ikke utartet.

– Er det mulig å se for seg et Flatanger-scenario også i Levanger og Verdal?

– Ja, helt klart. Det er akkurat like tørt her. Og vi har en tett bebyggelse. Nå er jo dette scenario som vi håper vi ikke får.

Innherred brann og redning reiste midt på dagen tirsdag nordover for å bistå i slukkearbeidet i Flatanger.

– De har kommet på plass og er i full jobb. Hvor langvarig det blir, vil brannsituasjonen avgjøre. Men skulle det bli nødvendig, har vi også ordnet med avløsning av mannskap herfra, forteller Arnstein Kvelstad.