Den store brannfaren er årsak til at Levanger er blant de mange kommunene som har innført forbud mot bruk av åpen ild i skog og mark.

– Forbudet gjelder også bruk av levende lys på gravplassen. det er for tiden mye tørt gress som er lett antennelig, og vi ber om at forbudet respekteres, melder Den norske kirke i Frosta, Levanger og Verdal.