Steinar Hegstad (styreleder) og Dag Steiro (daglig leder) står bak etableringen av Hegstad & Steiro Eiendom AS.

Selskapet skal drive utleie og drift av eiendom, og har en aksjekapital på 30.000 kroner.

Steinar Hegstad er styreleder i selskapet.