I dag samles politikere fra fylkes- og kommunenivå på Trøndelagsmøtet 2014. Der skal flere sentrale tema for Trøndelag diskuteres, deriblant kommunestrukturen for framtiden.

Flere regioner

Flere mindre kommuner foreslås sammenslått til storkommuner, som blant annet kommunene i Fosen (Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Leksvik) og Ytre Namdal (Leka, Vikna, Nærøy). Samlet sett ønsker analytiker Geir Vinsand, ekspert på kommunestruktur, at Midt-Norge bør ha en regionkommunemodell med 15 kommuner.

– En slik inndeling vil være bærekraftig i langsiktig perspektiv. Det nasjonale utfordringsbildet peker mot at kommunene vil få tildelt større og mer krevende oppgaver. Hvis fylkeskommunale og statlige oppgaver blir desentralisert, må kommunene være store og robuste nok til å håndtere dette, sier han til Adresseavisen.

Minst halvering

Samtidig kritiserer flere ordførere i Nord-Trøndelag regjeringens planer for ny kommunereform.

– Hvis vi ser på det som har kommet ut hittil er regjeringen helt uten visjoner og tanker. Min magefølelse er at det vil skje store strukturendringer, minst en halvering av antall kommuner, sier ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap), til Adresseavisen.

Han legger til at om reformen skal gjennomføres med frivillige sammenslåinger, så vil det bli en frivillighet der kommuner presses økonomisk.

Ivaretar mangfoldet

Statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet sier tydelig at det ikke er staten og fylkesmannen som skal tegne framtidens kommunekart.

– Vi skal ta vare på det flotte mangfoldet i Norge og sørge for at kommunesektoren er bærekraftig også de neste 50 årene. Gode lokalsamfunn er avhengig av sterke kommuner som motorer for utviklingen. Større kommuner vil ha mye større muligheter, sier han til Adresseavisen.