Skal det bli noe hold i konklusjonene, må statistikken leses over flere år, men trenden er klar: Det er færre pipebranner enn før.

- Reduksjonen har vist seg over flere av de siste åra, sier beredskapsleder Roger Johnsen i Innherred brann og redning. Han sier årsakene kan være flere, men tror det i første rekke henger sammen med tre ting; været, riktig fyring og forebyggende arbeid.

Antall pipebranner gikk ned fra 17 i 2012 til 11 i 2013.

Dette er ikke papir Julepapir skal ikke i papirdunken, fastslår Johan Møkkerbakken og Innherred Renovasjon. Flest unødige

Innherred brann og redning rykket ut 324 ganger i løpet av 2013. Antall utrykninger i Levanger var i fjor 169 og i Verdal 155. Tilsvarende tall for 2012 var 296 utrykninger samlet sett, og 146 for Levanger og 150 for Verdal.

De fleste av utrykningene er av den mer udramatiske sorten. Hele 125 av fjorårets utrykninger kom som følge av det brannvesenet beskriver som «unødige alarmer», det vil si alarmer som er utløst automatisk, men uten at det er noen brann. Brannvesenets definisjon på falsk alarm derimot, er meldinger hvor folk med viten og vilje har rapportert hendelser uten at de er reelle. I 2013 var det ingen falske alarmer, mens det var én i 2012, viser statistikken.

Kraftig pipebrann på Ekne To hunder ble reddet ut av huset. Trafikkulykker

Verken i fjor eller året før rykket brannvesenet ut på skogbranner. Til gjengjeld var det i 2013 totalt 12 gressbranner, hvorav 8 av dem i Levanger.

Av reelle hendelser er det ulykkene langs vegene som bringer brannmannskapet ut av stasjonen oftest. I 2013 rykket Innherred brann og redning ut til 48 trafikkulykker, hvorav 30 i Levanger og 18 i Verdal. Tallene for 2012 viser samme antall, det vil si 48 trafikkulykker totalt sett, men da 29 i Levanger og 19 i Verdal.

I Levanger og Verdal var det i fjor 23 bygningsbranner, mot 29 året før.

Utrykninger (2012-tall i parentes)

 • Falsk alarm 0 (0)

 • Unødig alarm 125 (124)

 • Skogbrann 0 (0)

 • Gressbrann 12 (4)

 • Bilbrann 7 (15)

 • Brann i camptelt/vogn 1 (0)

 • Brann i fritidsbåt 0 (0)

 • Pipebrann 11 (17)

 • Annen brann 18 (13)

 • Brannhindr. tiltak 17 (8)

 • Trafikkulykke 48 (48)

 • Vannskade/oversvøm. 7 (1)

 • Akutt forurensn. 9 (1)

 • Annen assistanse 46 (35)

 • Brann i bygning 23 (29)

 • Totalt 324 (296)