Pasient- og brukertilfredshetsprisen for 2013 ble overrakt av pasientombud Kjell Vang mandag.

– Ambulanse Midt-Norge er meget stolte over å få en slik tillitserklæring for den jobben de ansatte hver dag utøver i møtet med pasienter og pårørende, heter det i omtalten på nettsiden til Ambulanse Midt-Norge.

– Det er viktig å understreke at det ikke er tjenesten som sådan eller ledelsen av tjenesten som får prisen, men dere utøvere, dere som er i frontlinja, på bakkenivå, blant de som trenger dere, sa pasientombud Kjell Vang da han overrakte prisen under en tilstelning på hans kontor i Steinkjer mandag.

Prisen deles i år ut for tredje gang. De to forutgående prisene gikk til aktivitører i Nerøy kommune fikk prisen for 2011, mens prisen for 2012 gikk til kreftoverlege Knut Holmen ved Sykehuset Levanger.