Av:
  • Tor Ole Ree

Eldrearbeid i Verdal har blitt satt på vent - men nå skal de komme igang igjen

foto
Anne Kari Haugdal er kommunalsjef for helse og velferd i Verdal kommune. Foto: Erlend Aune