Av:
  • Roger M. Svendsen

Ber om klargjøring av kutt-liste