Disse to legesentrene får veilede turnusleger

foto