I etterkant av ballet i fjor kaltevirksomhetsleder John Olav Larsen for skole og SFO i Verdal kommune inn til etoppvaskmøte. Noen foreldre leide rom på Stiklestad Hotell til sine unge håpefulle,slik at de kunne overnatte der etter ballet.

Rektor Kjartan Høstland uttalte tilVerdalingen.no at han ikke ønsket amerikanske tilstander der ungdommer blirhentet i limousin. Han fryktet også at leie av rom kunne føre til situasjonermed alkohol og sex.

– Skolene, rektorene, miljøteamene, foreldreog elever har kommet med innspill og det har vært runder med høring. Og så erdet blitt utformet et regelverk, forteller Larsen.

Det mest vesentlige er at overnattingforbys. I regelverket heter det:

«Arrangementene skal arrangeres på etannet sted enn de respektive skoler. Tradisjonelt har dette vært ved Stiklestadnasjonale kulturhus. Overnatting ved arrangementssted skal ikke forekomme.»

– Alle neppe enige

– Bør ikke foreldre selv bestemme om deønsker at ungene deres overnatter?

– Det er kommunen i samarbeid med eleveneog foreldrene som har bestemt dette, og det er ønsket gjennom høringene, sierLarsen som ikke tror alle foreldrene nødvendigvis er enige i avgjørelsen.

I regelverket står det også at skoleballikke skal legges til helg (fredag, lørdag, søndag). Det skal videre være ferdigsenest klokka halv tolv om kvelden.

Synes du det er riktig å nekte elevene å overnatte? Ja Nei Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Synes du det er riktig å nekte elevene å overnatte? Ja 58% Nei 42% Du har allerede stemt 367 stemmer

– Greit, sier elevene

Nestleder Katrine Rennemo i elevrådet sierdet ikke var mange som overnattet i fjor, men at det var nok til at det ble«merket» blant elevene. Hun tror endringene vil føre til et bedre ball.

– Jeg tenker det blir bedre i år, mederfaringen fra i fjor. Det er akkurat passe med endringer, og det skal fortsattbli artig med ball. Det har vært en del spørsmål fra elevene, men når man girbegrunnelse for at ting har blitt sånn, så blir man enig, sier Katrine Rennemo.

De nye reglene

– Arrangementene skal arrangeres på etannet sted enn de respektive skoler.

– Overnatting ved arrangementssted skalikke forekomme.

– Det er ikke tillatt å be med seg gjesterutenfor de respektive skoler.

– Elevrådet har ansvar for at det ikkeoppstår kjøpepress blant ungdommen.

– Det er ikke tillatt med kåringer underselve arrangementet.

– Det skal ikke være felles ball for Vukuungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole.

– Ballet skal ikke arrangeres på helg, ogskal avsluttes senest 23.30.

– Arrangementet er rusfritt.