Kulturminner kan ligge i traseén der kalktransportbåndet planlegges

foto